Posts

Showing posts from April, 2017

Cao Su Chịu Hóa Chất

Image
Cao Su Chịu Hóa Chất
Công ty Sản Xuất Cao Su Chịu Hóa Chất Hưng Phước Lợi là công ty chuyên gia công, sản xuất các sản phẩm từ cao su chịu hóa chất.( Nhấn vào đây để xem các sản phẩm khác )​
Các thành phẩm cao su được làm từ cao su chịu hóa chất, có khả năng chống chịu hóa chất rất tốt trong những điều kiện khó khăn. Sản phẩm được làm từ cao su chịu hóa chất thích hợp làm phụ kiện cho các loại máy công nghiệp, ... ( Nhấn vào đây để hiểu thêm về cao su chịu hóa chất )
Các sản phẩm cao su khác, như : Cao su bố
Cao su chịu dầu Cao su chống va đập
Cao su chịu lực
Cao su kỹ thuật